สัญญาอนุญาติ

ทุกบทความที่เขียนขึ้นจาก Droidza.com หรืออดีต Lovemaq.com เป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 99.99 % มีเพียงบทความเดียวเท่านั้นที่มีการผสมคัดลอกซึ่งก็ได้อ้างอิงตามแหล่งที่มา   การเขียนสัญญาอนุญาติครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้องครับ

  1. สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้ โดยต้องระบุที่มา และทำลิ้งมายังบทความนั้นๆ
  2. สามารถนำภาพไปใช้ประกอบได้ แต่ต้องระบุที่มา
  3. ไม่อนุญาติให้ทำ Hotlink** กับรูปภาพที่นำไปใช้งาน
  4. ไม่อนุญาติให้คัดลอกบทความไปใช้เกิน 5 บทความ ต่อบล็อก/เว็บไซท์/เว็บบอร์ด
  5. ข้อตกลงอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาติ 3.0

เหตุผลที่ไม่ให้ทำ Hotlink

  • Host หรือ Server จะทำงานหนักกว่ากว่าปกติ
  • Host หรือ Server เกิดการล่มมาแล้ว (บ่อยครั้ง)
  • การเข้าเว็บอืดมากขึ้น เพราะมีการแย่ง bandwidth และ Transfer กัน

รายละเอียดอื่นๆเรื่อง  การทำ Hotlink