Android App : Thai Dict ดิคชันนารีดีๆจาก Welcom

Thai Dict เป็นดิคชั่นนารีที่น่าใช้ที่สุดตัวหนึ่ง สามารถแปลภาษาไทยกับอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดสลับ พิมพ์ภาษาไหนลงช่องก็มีคำแปลออกมาให้เลย …แต่แอพตัวนี้ถูกจำกัดสำหรับผู้ใช้ Welcom เท่านั้นนะ และต้องต่อเน็ตความเร็วสูงระดับ wifi/3G เพื่อทำการ Active ก่อนการใช้งาน ความเร็วระดับ Edge ไม่สามารถ Active ได้เป็นดิคที่ใช้งานได้ทั้งแบบ offline และ online

Read more