CALCU เครื่องคิดเลขเปลี่ยนธีมได้

ชื่อเต็มของแอพคือ CALCU: The Ultimate Calculator โดยพื้นฐานการคำนวณก็ไม่ได้มีมากไปกว่าแอพเครื่องคิดเลขทั่วไปเท่าใดนัก สำหรับผมแอพนี้มันน่าใช้ตรงที่เปลี่ยนธีมได้

Read more