Battery Percent for KitKat ทำให้แบตเตอรี่บน Android แสดงเลขเปอร์เซ็นต์

Battery Percent for KitKat เป็นแอพสำหรับ Android Kitkat เท่านั้น สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องรูทเครื่อง แต่นักพัฒนาบอกว่าอาจจะใช้ได้ไม่ครบทุกเครื่อง ผมใช้ Nexus 4

Read more