Posts Tagged ‘Android Battery’
-
LATEST ARTICLES
 

Android [ตอนที่ 25] ตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่

by Makkyon กรกฎาคม 21, 2013
Android เป็นระบบที่ขึ้นชื่อด้านการกินแบตขนานแท้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานมันยังไง ถ้าชอบเล่นเกมหนักๆ