แอพ “นาฬิกาจับเวลา” สำหรับ Android เปลี่ยนธีมได้

ความสามารถของแอพนี้คือใช้ “จับเวลา” สามารถจับเวลาแบบทั่วไปและนับเวลาถอยหลังได้ รูปแบบการดูเวลาแสดงผลทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก และความนาสนใจของแอพนี้

Read more