CALCU เครื่องคิดเลขเปลี่ยนธีมได้

ชื่อเต็มของแอพคือ CALCU: The Ultimate Calculator โดยพื้นฐานการคำนวณก็ไม่ได้มีมากไปกว่าแอพเครื่องคิดเลขทั่วไปเท่าใดนัก สำหรับผมแอพนี้มันน่าใช้ตรงที่เปลี่ยนธีมได้

Read more

Android app : MyScript Calculator คิดเลขด้วยลายมือ

MyScript Calculator เป็นแอพใช้คิดเลขด้วยการเขียนตัวเลขสมการในช่องว่าง เสร็จแล้วแอพจะคำนวนผลออกมา

Read more

Android App : CASIO FX-602P calculator เครื่องคิดเลขระดับโปร

FX-602P เป็นการจำลองเครื่องคิดเลขแบบ Casio แต่สามารถใช้งานได้จริง ส่วนตัวผมเอง บวกลบคูณหารอย่างเดียว แต่เห็นเพื่อนที่เป็นวิศวกรเขาใช้ เลยเอามาแนะนำ

Read more