Android [ตอนที่ 28] วิธีเปลี่ยนธีม

วิธีการต่อไปนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัว Launcher ซึ่งจะทำให้หน้าตาของ Android ที่คุณใช้อยู่ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ

Read more