Posts Tagged ‘วิธีเปลี่ยนธีม’
-
LATEST ARTICLES
 

Android [ตอนที่ 28] วิธีเปลี่ยนธีม

by Makkyon กรกฎาคม 25, 2013
วิธีการต่อไปนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัว Launcher ซึ่งจะทำให้หน้าตาของ Android ที่คุณใช้อยู่ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ