Android App : AlamSolo ตั้งปลุกอย่างง่าย

AlarmsSolo เป็นแอพตั้งนาฬิกาที่ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่เคยใช้มา ด้วย UI ที่ดูง่าย ดาวโหลดมาเปิดใช้ครั้งแรกก็ใช้เป็นแล้ว แถมยังปรับแต่งได้หลากหลายอีกด้วยเริ่มการใช้งาใช้ระบบเซนเซอร์เพื่อการเลื่อนปลุกได้นให้ Add Alarm เพื่อตั้งเวลาเปลี่ยนเสียงตั้งปลุกได้สามารถตั้งปลุกซ้ำและระบบสั่นเมื่อปลุกตั้งปลุกได้ในโหมดเงียบ

Read more