Android Booster FREE กดปุ่มครั้งเดียว เครื่องเร็วขึ้นทันตา

แอพนี้ทำให้ Android เร็วขึ้นจริงๆ เหมาะกับใช้ตอนที่เครื่องคุณมีอาการอืดหรือการใช้งานกระตุก แต่มันจะแก้ปัญหาให้คุณแค่ชั่วคราวเท่านั้น และไม่ควรจะใช้มันบ่อย

Read more