PowerPoint

รับทำพาวเวอร์พ้อย (PowerPoint) เพื่อการนำสนองานที่ดีกว่า

ติดต่อ : email – imkhanes@gmail.com

Tell  083-6667924

การคิดราคามีสองรูปแบบ

แบบที่ 1 : คิดเป็นแพ็คเกจ

แบบที่ 2 : อยู่ที่การเสนอราคาของลูกค้า

รายละเอียดแบบที่ 1

แบบคิดเป็น Package ราคาขั้นต่ำ ต่อจำนวนหน้าขั้นต่ำ 10 หน้า โดยคิดเป็นราคาเหมาจ่าย  โดยการจ้างงานแบบแพ็คเกจลูกค้าจะต้องเป็นผู้กำหนดเค้าโครงหน้า จำนวนสไลด์ เนื้อหาทั้งหมด เอง  ผู้ทำจะเป็นคนออกแบบให้  ยกเว้นแพ็คเกจแบบ Premium

รายละเอียด

1 Basic

เป็นรูปแบบของพาวเวอร์พ้อยทั่วไป  ประกอบด้วยการใส่ตัวหนังสือและภาพพื้นหลังที่เหมาะสมกับเนื้องาน  ราคาขั้นต่ำ 50 บาท  จำนวนหน้า 1-10 หน้า  หากทำมากกว่านั้น 11-15 หน้า คิดเป็น 70 บาท  16-20 หน้า ราคา 90 บาท 21-30 หน้า ราคา 100 บาท

2 Advance

เป็นรูปแบบของพาวเวอร์พ้อยที่เน้นความเรียบง่ายและสวยงาม   โดยจะมีการใส่ลูกเล่นและเอฟเฟคต่างๆให้กับภาพและตัวอักษร ให้ผู้รับฟังการรายงานได้เกิดความความเพลิดเพินไปกับพาวเวอร์พ้อย ราคาขั้นต่ำ 150 บาท

จำนวนหน้า 1-10  หากทำมากกว่านั้น  11-15 หน้า คิดเป็น 180 บาท  16-20 หน้า คิดเป็น 210 บาท  21-30 หน้า คิดเป็น 250 บาท

3 Expert

เป็นพาวเวอร์พ้อยที่สามารถนำเสนองานได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ กราฟ ภาพ เสียง และวิดีโอ รวมทั้งลูกเล่นเอฟเฟคต่างๆให้กับตัวหนังสือและภาพ เพื่อให้ผู้น้ำเสนอสามารถนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ และมีความครบถ้วนด้านเนื้อหาการนำเสนองาน  ราคาขั้นต่ำ 350 บาท จำนวนหน้า 1-10 หากทำมากกว่านั้น  11-15 คิดเป็น 400 บาท  16-20 คิดเป็น 450 บาท  21-30 คิดเป็น 500 บาท

4 Premium

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความร่วมมือด้านการออกแบบอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ชม   ค้นคว้ารูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติม ข่วยออกแบบในกระบวนการสื่อสาร เหมาะสำหรับผู้ประมูลงานหรือนำเสนอแผนงาน งานอีเวนท์ต่างๆ หรือการนำเสนองานที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างสูง

*หมายเหตุ : ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าการจัดส่ง

รายละเอียดแบบที่ 2

คิดราคาตามที่ลูกค้าเสนอมา  เสนอเป็นงบประมาณเท่าไหร่  รายละเอียดงานที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่าย  การจ้างแบบนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่งบประมาณจำกัดแต่ต้องการลูกเล่นขั้นสูง   หรือสามารถเลือกรายละเอียดของงานได้อย่างอิสระ

วิธีการทำงาน

1 ทำงานออนไลน์

ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลที่จะทำเป็นพาวเวอร์พ้อยทางไปรศนี หรือ อีเมล์ (maxsloveyou@gmail.com) เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งไปให้ สามารถปรับ ตรวจ แก้ จนเป็นที่พอใจ

การส่งข้อมูล : 1. ในกรณีที่ตกลงว่าลูกค้ากำหนดเค้าโครงหน้า จำนวนสไลด์ เนื้อหาทั้งหมด  ให้ส่งเนื้อหาเฉพาะที่จะทำเป็นพาวเวอร์พ้อย รูปภาพ วิดีโอ หรือส่วนประกอบอื่นๆ

: 2  ในกรณีที่ตกลงว่าลูกค้าจะให้ออกแบบเค้าโครงหน้า จำนวนสไลด์ เนื้อหาทั้งหมด  ให้ลูกค้าส่งรายละเอียดทุกอย่างที่คาดว่าจะนำเสนองาน

2 ทำร่วมกับลูกค้า

เป็นการออกไปทำงานนอกสถานที่ เลือกสถานที่นัดพบและทำพาวเวอร์พ้อยร่วมกับลูกค้า

การชำระเงิน

ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ

ชำระผ่าน ATM

*รายละเอียดจะบอกอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ตกลงทำงานร่วมกันแล้ว

การจัดส่ง

จัดส่งถึงตัว + ค่าเดินทาง

จัดส่งทางไปรศณี + ค่าไปรศนี

จัดส่งทาง email + ฟรี

เวอร์ชั่นของโปรแกรม

มีผลต่อรูปแบบการนำเสนองาน  โดยเฉพาะในเรื่องของการใส่เอฟเฟคต่างๆ โปรแกรมที่มีเวอร์ชั่นต่ำจะทำได้ไม่ดีเท่ากับเวอร์ชั่นที่สูงกว่า   สำหรับผลงาน PowerPoint รองรับเวอร์ชั่นดังนี้

MS PowerPoint  2003

MS PowerPoint  2007

MS PowerPoint  2010