871 views 0 comments

Android App : เครื่องตรวจจับโลหะ

by on สิงหาคม 17, 2013
 


แอพนี้ใช้เป็นเครื่องตรวจจับโลหะได้จริง โดยใช้เซนเซอร์แม่เหล็กที่มีอยู่ในเครื่องในการตรวจจับ

ระบบที่ต้องการ
Android 2.2 ขึ้นไป

การใช้งาน

เครื่องตรวจจับโลหะ

เมื่อเปิดแอพ ถ้าไม่ได้เอาเครื่องไปไกล้โลหะ สัญญาณจะเป็นสีเขียวอ่อน

เครื่องตรวจจับโลหะ

ถ้าเอาไปแตะกับโลหะ สัญญาณจะขยายวงกว้างเป็นสีแดง

ตัวอย่างการใช้

พัฒนาโดย pineapple4