1472 views 0 comments

Android App : ส่ง โค้ก ให้

by on ธันวาคม 19, 2013
 


อยากมีชื่อในป๋องโค้ก แอพนี้ช่วยได้ โดยให้เราพิมพ์ข้อความลงไปไมเกิน 10 ตัวอักษร เสร็จแล้วบันทึกภาพเพื่อแชร์ขึ้นสังคมออนไลน์ได้

ระบบที่ต้องการ
Android 2.2 ขึ้นไป

เริ่มต้น กดปุ่ม ส่งโค้กให้… แล้วพิมพ์ชื่อ

พิมพ์ได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

ภาพจะมาอยู่ในแอพดูรูปภาพ

พัฒนาโดย RICHY FREE APP