0 comments

Android App : แบตเตอรี่บุหรี่

by on กันยายน 23, 2013
 


แอพนี้เป็นวิดเจทแสดงปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ โดยลักษณะเด่นอยู่ที่มันเป็น “บุหรี่”

ระบบที่ต้องการ
Android 2.1 ขึ้นไป

Battery adroid

เริ่มต้น เลือกวิดเจท มีให้เลือก 2 แบบ คือ แนวตั้งและแนวนอน

Battery adroid

อันนี้เป็นตัวอย่างตอนแบตเต็ม

Battery adroid

ถ้าแบตเหลือน้อย ก็จะเห็นเป็นรูปบุหรี่ไหม้เหลือตามจำนวนแบต

พัฒนาโดย AdamSoft