2054 views 0 comments

Android [ตอนที่ 14] วิธีเปลี่ยนภาษา

by on กรกฎาคม 14, 2013
 


Android มีภาษาให้เลือกเปลี่ยนถึง 41 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ซึ่งการเปลี่ยนภาษามันไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาษาบนเมนูต่างๆ แต่จะส่งผลถึงการใช้งานต่างๆ เช่น การค้นหาบน Google Now ถ้าตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทย จะมีข้อมูลสรุปออกมาเป็นภาษาไทยให้อ่าน

วิธีการ

Android

1. เข้าเมนู การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล

 

Android

2. เลือก ภาษา

 

Android

3. เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน

 

Android

หลังจากเลือกแล้ว เครื่องจะเปลี่ยนภาษาให้ทันที