642 views 0 comments

Android app : Sounds for sleep ให้เพลงกล่อมคุณเข้านอน

by on พฤษภาคม 3, 2012
 


Screenshot_2012-05-04-01-20-47

Sounds for sleep แอพที่จะช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้น ด้วยเสียงดนตรีเบาๆที่จะคอยขับกล่อมระหว่างการนอนหลับ ซึ่งสามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะให้เล่นเพลงกี่นาที

Screenshot_2012-05-04-01-21-16

วิธีใช้
กดปุ่ม Music เลือกเสียง และกำหนดเวลา

Screenshot_2012-05-04-01-22-14
Screenshot_2012-05-04-01-22-29

จากนั้นก็เข้านอนได้เลยครับ แล้วเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเพลงก็จะหยุดเล่นเอง  ส่วนภาพพื้นหลังมันจะเปลี่ยนให้เองครับ

พัฒนาโดย DesenvDroid
Download-Android