656 views 0 comments

Android Games : World of Goo ตึ๋งหนืดแสนซน

by on พฤศจิกายน 30, 2011
 


f-1024-0

World of Goo เกมส์แนวไขปริศนากับภารกิจที่ท้าทายสติปัญญาผู้เล่น โดยให้เรานำ Goo ลูกบอลกลมๆต่อตัวเพื่อส่งตัวไปยังท่อ ให้ได้ตามจำนวนที่ถูกกำหนดไว้

SC20111130-191401SC20111130-191509SC20111130-191521

วิธีเล่น

  1. ลากลูกบอลออกไปยังพื้นที่ว่าง ให้ยางมันยืดออกจนกลายเป็นฐานที่สามารถยืดตัวออกไปได้อีก
  2. เป้าหมายของเกมส์คือ ยืดลูกบอลให้มาถึงปากท่อ
  3. แต่ละเกมส์เราต้องเหลือจำนวนลูกบอลที่ว่าง เช่น มีบอลทั้งหมด 20 ลูก แล้วเกมส์กำหนดให้สะสมบอลให้ได้ 8 ลูก ดังนั้น นำลูกบอลมาต่อตัวกันได้ไม่ให้เกิน 12
  4. ถ้าผ่านด่าน จะมีป้ายขึ้นมาว่า Continue แล้วกดเพื่อเล่นด่านต่อไปได้
ตัวอย่างด่านอื่นๆ

SC20111130-191720SC20111130-192232
แม้ว่าเป้าหมายแต่ละเกมส์ะจะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่การต่อตัวส่งท่อในแต่ละด่านความยากจะแตกต่างกันออกไป

พัฒนาโดย 2D BOY