817 views 0 comments

Android App : Phone Overheat Alert ตรวจสอบอุณภูมิเครื่อง

by on ตุลาคม 30, 2011
 


Phone Overheat Alert ใช้ตรวจอุณภูมิจากแบตเตอรี่ ประโยชน์ของงมันคือ เม่อเราสงสัยว่า Android ของเรามีความร้อนผิดปกติ ก็ให้ใช้แอพตัวนี้ดูอุณหภูมิของแบต แล้วนำค่าที่ได้ไปเทียบกับเครื่องของเพื่อน …แต่ถ้าพบว่ามีความผิดปกติจากอุณภูมิที่สูงขึ้นจะส่งเครื่องเข้าศูนย์หรือแก้ไขอย่างไรค่อยว่ากันอีกที

วิธีใช้  แค่เปิดแอพขึ้นมาระบบก็จะแจ้งอุณภูมิให้ทันที  แต่เพื่อความเคยชินแนะนำให้กดปุ่ม C เพื่อเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียส

และถ้าแอพมันพบว่าแบตมีความร้อนเกิน จะแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ Status bar

การใช้งานเพิ่มเติม คือการปรับช่วงเวลาเชคสถานะแบตทุกๆกี่นาที