948 views 0 comments

Android App : Atom 3D แบบจำลองอะตอมสามมิติ

by on มีนาคม 16, 2011
 


Android-Apps-1232Android-Apps-1231

Atom 3D เป็นแอพที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาเกี่ยวกับ “เคมีศึกษา”  โดยทำหน้าจำลองอะตอมในแบบต่างๆให้เห็นแบบสามมิติ

  • การควบคุมค่อนข้างยาก  ถ้าจะซูมให้ลากนิ้วขึ้นลง บริเวณเหนือตัวอักษร
  • มีการจำลองอะตอมหลายตัว DNA, ethanol, ATP, ice, octane เป็นต้น

Android-Apps-1234Android-Apps-1233

  • จะกลับรายการเดิมเข้าเมนู >> Open

Android-Apps-1235Android-Apps-1236

  • เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมของอะตอม เข้าเมนู >> Info
  • แอพนี้ฟรีครับ
  • Android-Apps-427-download

    Price : Free   Size : 83k
    Android-Apps-1238