500 views 1 comment

Android App : AppAdmin เรื่องแอพ เรื่องจิ๊บๆ

by on มกราคม 13, 2011
 


Android-Apps-159Android-Apps-160

AppAdmin ทำให้เรากลายเป็น admin เข้าไปจัดการกับแอพได้ง่ายๆ ด้วย UI ที่ไม่ได้สวยโดดเด่น แต่เบา ไม่กินทรัพยากรเครื่อง 

ประโยชน์ของ AppAdmin เหมือนแอพที่ใช้จัดการแอพทั่วไป คือ ถอนการติดตั้ง  สำรองแอพ Move2SD

  • เริ่มการใช้งาน ให้ทำครื่องหมายกับแอพที่ต้องการ
  • Delete >> ถอนการติดตั้ง
  • Backup >> สำรองแอพ
  • Move >> ย้ายแอพลง Sd card

Android-Apps-164Android-Apps-161

  • กดเมนู >> Sort เลือกการเรียงลำดับของแอพ

Android-Apps-162Android-Apps-163

  • Install from SD คือเรียกดู File ที่เคยถูกติดตั้งจาก SD card
  • การตั้งค่ามีแค่อย่างเดียว คือ Notify ให้แสดงไอค่อนบนบาร์
  • แอพตัวนี้ฟรีครับ

Android-Apps-165