628 views 0 comments

Your Blog We App โปรเจ็คเล็กๆสำหรับคนทำบล็อก

by on พฤษภาคม 21, 2010
 


.

สำหรับคนทำบล็อกที่ต้องการมีช่องทางการเผยแพร่เพิ่มเติม ให้กับผู้ใช้มือถือ (Android)  ง่ายๆวันนี้หากสนใจเข้าร่วมโครงการ “Your Blog We App”  ก็ให้ส่ง URL ของเว็บพร้อมทั้ง Logo มาที่  maxsloveyou@gmail.com  ผมจะทำการแปลงเว็บให้กลายเป็นแอปพลิเคชั่นบนมือถือฟรี พร้อมเผยแพร่ด้วยการรีวิวผ่าน Lovemaq.com  และแอปพลิเคชั่นจะถูกเปิดให้โหลดผ่าน LoveApp Store

.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้ใช้มือถือ Android ที่มีอยู่จำนวนมากสามารถเข้าถึงสาระเรื่องราวต่างๆ ได้ง่ายเพียงทัชเดียว

.

คุณสมบัติของเว็บที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

  • เป็นบล็อกหรือเว็บ ที่ถูกออกแบบให้ง่ายสำหรับมือถือ เช่น  ถ้าใช้ wordpress แนะนำให้ลง plugin >> WPtouch
  • เป็นเว็บคุณภาพ คือ เนื้อหาสาระส่วนใหญ่สร้างขึ้นเองไม่ได้ไปลอกใคร
  • ไม่ผิดกฏหมาย

.

วิธีการ

  • ส่ง URL พร้อมกับ Logo ของเว็บมาที่  maxsloveyou@gmail.com (ช่องทางอื่นสำหรับคนเล่นทวิตเตอร์ >> @Lovemaq)

.

.

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเว็บ www.lovemaq.com ทำด้วย WordPress และลง Plugin ที่ชื่อว่า WPtouch พอเข้าเว็บผ่านมือถือ หน้าตาเว็บก็จะเปลียนให้ง่ายสำหรับคนใช้มือถือ

.

.

.