577 views 1 comment

Android Widget : Sense Analog 24 Clock นาฬิกาคล้าย HTC sense

by on มิถุนายน 16, 2010
 


.

นี่คือวิดเจทที่คล้ายนาฬิกาแบบ HTC อีกตัว  แต่การออกแบบของนาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นคือแทนที่จะใส่พยากรณ์อากาศลงไป  นาฬิกาเรือนนี้กลับใส่นาฬิกาแบบอนาลอค เห็นแล้วก็ดูดีไปอีกแบบ  สนใจไปดาวโหลมาใช้ได้เลยครับ

.