411 views 2 comments

Android Widget : จดจำและนับวันถอยหลังกับ DaysUntil Widget

by on มีนาคม 29, 2010
 


.

DaysUntil Widget เป็นวิดเกตที่สร้างสรรค์และสวยงามตัวหนึ่ง  หน้าที่ของมันไม่เชิงว่าเป็นปฏิทันเลยทีเดียวแต่มันมีไว้สำหรับจดจำและนับถอยหลังสู่เหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้

.

.

เมื่อเริ่มวิดเกตขึ้นมามันจะให้เราตั้งค่า  โดยให้เลือกกำหนดการ เช่น ผมจะพบอาจารย์ในวันที่ 7 เมษายน 2010  มันก็จะช่วยบอกว่าเหลือเวลาอีก 9 วันจะต้องไปพบอาจารย์  แต่ถ้าเราทำเครื่องหมายไว้ที่ Use as calandar widget มันจะเปลี่ยนเป็นบอกวันที่ที่ได้นัดกับอาจารย์แทน  …สรุปผมว่ามันดูสวยงามสะอาดตาและประหยัดพื้นที่หน้าจอมากๆ  และช่วยกระตุ้นความทรงจำได้ดีทีเดียวเพราะเป็นวิดเกตที่ค่อนข้างสะดุดตา

.

.