1 comment

Android Tips : “อัพเดทแอพ” หนึ่งในสาเหตุทำให้ กระบวนการ Android หยุดกระทันหัน

by on มิถุนายน 19, 2010
 


.

เมื่อสี่ห้าวันก่อนก็ค้นพบสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการ Android หยุดกระทันหัน  อันเกิดจากการ “อัพเดทแอพ” ที่มีการตั้งให้เป็น “ค่าเริ่มต้น” เช่น Home Replacement ที่เราใช้อยู่ หรืออัพเดทแป้นพิมพ์

.

วิธีแก้

  • ถ้าจะอัพเดทโฮม ให้เปลี่ยนไปใช้โฮมอื่นก่อน ถ้าจะอัพเดทแอพก็ออกจากแอพตัวนั้นหรือปิดการทำงาน
  • เข้าไป “ลบค่าเริ่มต้น” โดยเข้าไปที่  การตั้งค่า >> แอปพลิเคชั่น >> จัดการแอพฯ >> เลือกแอพหรือโฮมที่จะปิดการทำงาน >> ลบค่าเริ่มต้น

.

สรุป สมมุติถ้าจะทำการอัพเดท Zeam ซึ่งเป็นโฮมที่มีการตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้น  ก็เข้าไป “ลบค่าเริ่มต้น” ก่อน ไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสเสียงที่ทำให้เกิดกระบวนการหยุดกระทันหัน

.