490 views 3 comments

Android App : Running Froyo เครื่องคุณใช้ Froyo ได้มั้ย

by on สิงหาคม 14, 2010
 


Running Froyo? แอพตัวนี้แค่ชื่อก็สื่อแล้วว่าคืออะไร โดยการตรวจสอบว่าเครื่องเราใช้ Froyo ได้มั้ย  …และแน่นอนว่าเครื่องผมยังใช้ไม่ได้  เพราะมีเพียงไม่กี่รุ่นตอนนี้ที่ใช้ Froyo หรือ Android 2.2 ซึ่งวิธีการตรวจสอบของแอพตัวนี้เข้าใจว่าจะเป็นการตรวจสอบจากมือถือที่ Google อนุมัติอย่างเป้นทางการว่าให้ใช้ Froyo ได้