668 views 3 comments

Android App : My Letter เขียนจดหมายด้วยลายมือเราเอง

by on สิงหาคม 17, 2010
 


My Letter ดูจากชื่อไม่ใช่แค่แอพที่ใช้เขียนจดหมายอย่างเดียว แต่เป็นบันทึกประจำวันก็ได้  จุดเด่นของแอพตัวนี้คือต้องเขียนด้วยลายมือเราเองเท่านั้น  พร้อมรูปแบบการปรับแต่งการเขียนก็ทำให้แอพตัวนี้เป็นบันทึกลายมือที่น่าใช้มากๆตัวหนึ่ง สำคัญกว่านั้นคือ “ฟรี” ดาวโหลด

  • เมื่อเขียนเสร็จจะถูกบันทึกพร้อมด้วยเวลาและวันที่
  • สามารถเว้นวรรคการเขียนและขึ้นบันทัดใหม่ได้

  • ขยายตัวอักษรได้ หากมองไม่ชัด
  • เปลี่ยนสีตัวอักษรได้ตามที่ต้องการ

  • เปลี่ยนธีมสมัดได้หลายสี
  • บันทึกลง SDcard หรือแชร์ขึ้น Twitter – Facebook ได้ง่ายๆ
  • ปรับค่าการเขียนให้เป็นอัตโนมัติได้  คือเขียนเสร็จตัวหนังสือก็จะวางลงเส้นบรรทัดให้อัตโนมัติ

  • ใช้แบบแนวนอนได้สบายๆ