582 views 3 comments

Android App : Contact Analyzer 2 วิเคราะห์รายชื่อและรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำซ้อน

by on ตุลาคม 11, 2010
 


Contact Analyzer 2 เป็นแอพวิเคราะห์และจัดการรายชื่อที่ส่วนตัวนั้นตามหามานาน  ความสามารถหลักๆที่น่าใช้ของมันคือ “ทำการรวมรายชื่อที่ซ้ำกัน”  ปัญหานี้พบบ่อยกับผู้ใช้ Android เพราะในสมุดรายชื่อของหลายคนจะแยกระหว่างรายชื่อที่มาจาก Gmail และรายชื่อใน Contact จึงเกิดรายชื่อซ้ำซ้อนขึ้น แต่แอพตัวนี้แก้ปัญหาได้

device-1305device-1306

  • คุณสมบัติพิเศษของแอพนี้คือ Merge หรือการรวมรายชื่อที่ซ้ำซ้อนให้เป็นคนเดียวกัน

device-1307device-1308

  • การ Merge คือการจับคู่ระหว่างสองรายชื่อ ตัวอย่างด้านบนผมเลือกเราสองรายชื่อ ซึ่งจริงๆเขาเป็นคนๆเดียวกัน เพียงแต่รายชื่อหนึ่งมาจาก Gmail มันจึงซ้ำซ้อน  ก็จับมารวมกันซะ

device-1309

  • และถ้ามีรายชื่อที่เบอร์ติดต่อและชื่อผู้ติดต่อซ้ำกัน ก็สามารถค้นหาแบบอัตโนมัติและทำการ Merge ได้
  • เป็นแอพฟรีดีๆอีกตัว โหลดได้เลย

device-1310